IRIFF - 5487مدیر روابط عمومـی باشگاه پرسپولیس گفت: از وسلـی خواسته‌ایم تا 2 روز آینـده به تهــران بیاید در غیر این صورت در مورد شرایــط وی تصمیم‌گیــری خواهـد شـد. عباس علیپور در گفت و گو با خبرگزاری فارس در خصـوص غیبـت وسلی برزیلیا در اردوی قرمزپوشان اظهار داشت: 5487 5487[+ ادامه مطلب]

این بازیكن از باشگاه درخواست كرده بود پس از اردوی امارات به تیم ملحق شود كه با مخالفت ما همراه بود. در این خصوص با وی صحبت كردیم كه هرچه زودتر خود را به سایر بازیكنان برساند.
وی ادامه داد: وسلی در خصوص غیبتش باید در كمیته انضباطی توضیحاتی ارائه دهد. وی در اظهارات اولیه اعلام كرده مشكلات خانوادگی دارد. این بازیكن برزیلی باید تا 2 روز آینده به تهران بیاید در غیر این صورت بنا بر قوانین باشگاه برای بازیكنان خارجی برای وی تصمیم‌گیری خواهیم كرد.
مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس افزود: در مورد غیبت این بازیكن كرانچار و خوردبین باید نظرات خود را اعلام كنند.
علیپور با اشاره به غیبت هوار ملامحمد در اردوی امارات تصریح كرد: غیبت این بازیكن عراقی با اجازه باشگاه بوده و مشكلی ندارد.
وی در مورد لیست مازاد باشگاه پرسپولیس یادآور شد: چند بازیكن جوان تیم با نظر كرانچار و موافقت كاشانی به تیم "ب " پرسپولیس منتقل شدند. اگر بخواهیم بازیكن بزرگ جذب كنیم باید بازیكن بزرگ از دست بدهیم. مسئولان باشگاه قصد دارند تنها یك بازیكن به تیم اضافه كنند كه در این خصوص كرانچار و كاشانی جلساتی برگزار كرده‌اند.
پرسپولیس روز گذشته به تهران بازگشت. بازیكنان امروز به دستور كادر فنی استراحت می‌كنند و از فردا تمرینات از سر گرفته می‌شود.