5487

IRIFF - 5487سرپرست باشگاه پرسپولیس و تنی چند از كادر فنی و مسئولان باشگاه استیل‌آذین، ظهر امروز ناهار را در یكی از هتل‌های دبی در كنار یكدیگر صرف كردند. با دعوت جلال ابراهیمی از ایرانیان مقیم دبی و از دوستان مشترك حبیب كاشانی و حشمت مهاجرانی، ظهر امروز ضیافت ناهاری با حضور حبیب كاشانی، حشمت مهاجرانی، حمید استیلی، رضا عابدیان و ابوالفضل جلالی در هتل گرند هایت دبی ترتیب داده شد. این ضیافت، صرفا برای تجدید دیدار و صرف نهار در فضایی صمیمانه ترتیب داده شده بود.