IRIFF - 5487 دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس قبل از شروع بازی مقابل سپاهان از سوی داور كارت زرد گرفت. میثاق معمارزاده به دلیل پوشیدن پیراهن و شورت صورتی كه شباهت زیادی به رنگ لباس بازیكنان پرسپولیس داشت، از سوی ممبینی داور این بازی تذكر گرفت تا پیراهن خود را عوض كند اما به دلیل پیدا نكردن لباس دیگر با همان پیراهن صورتی به زمین بازگشت 5487... 5487[+ ادامه مطلب]

میثاق معمارزاده به دلیل پوشیدن پیراهن و شورت صورتی كه شباهت زیادی به رنگ لباس بازیكنان پرسپولیس داشت، از سوی ممبینی داور این بازی تذكر گرفت تا پیراهن خود را عوض كند اما به دلیل پیدا نكردن لباس دیگر با همان پیراهن صورتی به زمین بازگشت و داور هم به وی كارت زرد نشان داد. وی دقایقی بعد كاور پوشید و پس از آن نیز پیراهنی دیگر به تن كرد.

* به دلیل تعویض پیراهن معمارازده بازی با یك دقیقه تاخیر آغاز شد.

* هواداران تیم سپاهان در آغاز بازی امیر قلعه نویی را به شدت تشویق كردند.

* عمادرضا كه روز گذشته با تیم سپاهان تمرین كرد با لباس شخصی در ورزشگاه فولادشهر حاضر شده است.

* محمود كریمی و آنالیزور سپاهان در جایگاه ویژه خبرنگاران نشسته اند.